logo
istorijat
program
reference
pocetna
 

PROIZVODNI PROGRAM:

INDUSTRIJSKE I METALURŠKE PEĆI:


ROTACIONE PEĆI
KOMORNE ELEKTRIČNE PEĆI SA I BEZ CIRKULACIJE
DUBINSKE ELEKTRIČNE PEĆI SA I BEZ CIRKULACIJE
METALURUŠKE INDUSTRIJSKE PEĆI
KOMORNE PLAMENE PEĆI
PROTOČNE PEĆI
PEĆI ZA RAD U ZAŠTITNOJ ATMOSVERI
ELEKTRIČNE LONČASTE PEĆI ZA TOPLJENJE OBOJENIH METALA
DVOKOMORNE INDUKCIONE PEĆI ZA TOPLJENJE OBOJENIH METALA
PEĆI ZA EMAJLIRANJE
TUNELSKE PEĆI ZA CIGLARSKU INDUSTRIJU
PRIBOR ZA ŠARŽIRANJE I DEŠARŽIRANJE PEĆI

SUŠARE U INDUSTRIJI METALA I NEMETALA:

 
KOMORNE SUŠARE SA REGALIMA I KOLICIMA
ROTACIONE SUŠARE
PROTOČNE (TUNELSKE) SUŠARE
KADNE SUŠARE
SUŠARE U DRVNOPRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI
SUŠARE ZA SUŠENJE CIGLARSKIH PROIZVODA
SUŠARE ZA EMAJLIRNICE


 

SUŠARE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI:

PROTOČNE (TUNELSKE) SUŠARE SA KOLICIMA I LESAMA
PROTOČNE (TUNELSKE) TRAKASTE SUŠARE
KOMORNE SUŠARE
VERTIKALNE SUŠARE ZA ŽITARICE
ROTACIONE SUŠARE ZA DEHIDRACIJU BILJNE MASE


ELEMENTI ZA DRVNOPRERADJVACKU INDUSTRIJU

PIJAČNE TEZGE
PIJAČNE TEZGE SKLOPIVE
GRAĐEVINSKI, ELEKTRO I DRUGI METALNI ORMANI
GRAĐEVINSKE SKELE
IZMENJIVAČI TOPLOTE
GREJAČI I HLADNJACI U TERMIČKIM PROCESIMA

HAUBE I VRATA PEĆI
LINIJE ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA
UREĐAJI I LINIJE ZA POVRŠINSKU ZAŠTITU
PEĆI ZA PREDGREVANJE I ZAGREVANJE
KADE U PROCESU GALVANIZACIJE

 
 KADE

v

v
v
Vladimir Ristović direktor, mob: 063355554, metal-ca@eunet.rs